Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์ด่วน :

ประกาศโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม เรื่อง การสรรหาบุคลากรตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ครั้งที่ 2/2557 +++ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ( 1 อัตรา ) - วิชาเอกพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคมโทรศัพท์ : 045789101 โทรสาร : 045789101 E-mail : kudchumwit@gmail.com