เข้าสุ่ WebSite โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม   ระบบบริหารสถานศึกษา   
ระบบจัดการข้อมูลนักเรียนรายบุคคล   ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (ครูณัฐวุฒิ)   ระบบการเรียนการสอนออนไลน์

ประกาศโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 อ่านเพิ่มเติม (เอกสารแนบ) เป็น PDF

..........................................................................................................

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน เอกคณิตศาสตร์ อ่านเพิ่มเติม (เอกสารแนบ) เป็น PDF

..........................................................................................................

โปรแกรมการแข่งขันฟุตซอลรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี กีฬานักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28“ สพม.28 เกมส์ ” ครั้งที่ 5 ประจำปี 2558 อ่านเพิ่มเติม (เอกสารแนบ) เป็น PDF

..........................................................................................................

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ อ่านเพิ่มเติม (เอกสารแนบ) เป็น PDF

..........................................................................................................

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่แม่บ้าน โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม อ่านเพิ่มเติม (เอกสารแนบ) เป็น PDF

..........................................................................................................
ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์ อ่านเพิ่มเติม (เอกสารแนบ) เป็น PDF

..........................................................................................................

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่งคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์ อ่านเพิ่มเติม (เอกสารแนบ) เป็น PDF

..........................................................................................................


ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน (ครูต่างชาติ) อ่านเพิ่มเติม (เอกสารแนบ) เป็น PDF

..........................................................................................................

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ มีรายละเอียดดังนี้ อ่านเพิ่มเติม (เอกสารแนบ) เป็น PDF

..........................................................................................................

ผลการคัดเลือกพนักงานราชการกลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ อ่านเพิ่มเติม (เอกสารแนบ) เป็น PDF

..........................................................................................................
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน เรียงตามลำดับที่ ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ อ่านเพิ่มเติม (เอกสารแนบ) เป็น PDF

..........................................................................................................
การสรรหาบุคลากรตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ อ่านเพิ่มเติม (เอกสารแนบ) เป็น PDF

ประกาศโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
ตำแหน่งสายผู้สอน รายวิชา ภาษาอังกฤษ (ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2558) อ่านเพิ่มเติม (เอกสารแนบ) เป็น PDF

ประกาศโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกครูต่างชาติ
ครั้งที่ 3 / 2558 (ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน 2558) อ่านเพิ่มเติม (เอกสารแนบ) เป็น PDF

ประกาศโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ครั้งที่ 1 / 2558 (ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน 2558) อ่านเพิ่มเติม (เอกสารแนบ) เป็น Zip

ประกาศโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งครูผู้สอน ครั้งที่ 2 / 2558 (ประกาศ ณ วันที่ 24 เมษายน 2558) อ่านเพิ่มเติม (เอกสารแนบ) เป็น PDF


ประกาศผลการเรียนรายภาค ของโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม
ผ่านเว็บในระบบ Semester57R2 คลิกตรงนี้ นะครับ ตัวอย่างระหัสผ่าน 10/03/2539

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ระบดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คลิกตรงนี้ นะครับ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ระบดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คลิกตรงนี้ นะครับ


นักเรียนเปิดเรียนกุดชุมวิทยาคม เปิดภาคเรียนวันที่ 15 พฤษภาคม 2558
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
++++++! รายละเอียด !+++++ความเร็วเน็ต CAT TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED. !+++++เข้าสุ่ WebSite โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม   ระบบบริหารสถานศึกษา   
ระบบจัดการข้อมูลนักเรียนรายบุคคล   ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (ครูณัฐวุฒิ)   ระบบการเรียนการสอนออนไลน์