ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศรายชื่อสอบผ่านคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ
ประกาศโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม เรื่อง ประกาศรายชื่อสอบผ่านคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ประเภทครูผู้สอน ตามที่โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกสังคมศึกษา บัดนี้คณะกรรมการได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก โดยมีรายละเอียด ดาว์นโหลดรายอะเอียด
    
ข่าวประกาศวันที่ 12 ม.ค. 58 โดย Admin = schoolkc.ac.th

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ระบบ TEPE Online
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online ประจำปีงบประมาณ 2559 (ข้อมูลจะถูกดึงมาจาะระบบ UTQ นะครับ)    คลิกหนังสือสั่งการครับ      คลิกลงทะเบียนครับ
ข่าวประกาศวันที่ 12 ม.ค. 58 โดย Admin = schoolkc.ac.th

รายชื่อผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติครู
รายชื่อผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2559    ดูรายอะเอียด
ข่าวประกาศวันที่ 12 ม.ค. 58 โดย Admin = schoolkc.ac.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ
ประกาศโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ มีรายละเอียด ดังนี้ ดาว์นโหลดรายอะเอียด
ข่าวประกาศวันที่ 10 ม.ค. 58 โดย Admin = schoolkc.ac.th

รับสมัครพนักงานราชการ วิชาเอกสังคมศึกษา ด่วน!
ประกาศโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (วิชาเอกสังคมศึกษา) ดาว์นโหลดรายอะเอียด เป็น Zip นะครับ
ข่าวประกาศวันที่ 30 ธ.ค. 58 โดย Admin = schoolkc.ac.th

โปรแกรมการแข่งขันฟุตซอลยุวดีพาณิชย์ – กุดชุมวิทยาคม คัพ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2558
โปรแกรมการแข่งขันฟุตซอลยุวดีพาณิชย์ – กุดชุมวิทยาคม คัพ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2558 ระหว่าง วันที่ 3 - 19 ธันวาคม 2558 ณ สนามกีฬาเอนกประสงค์ข้างศาลเจ้าพ่อหลักเมืองอำเภอกุดชุม และสนามกีฬาโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม จังหวัดยโสธร ดาว์นโหลดรายอะเอียด
ข่าวประกาศวันที่ 29 ต.ค. 58 โดย Admin = schoolkc.ac.th

การจัดการแข่งขัน FUTSAL “ ยุวดีพาณิชย์ – กุดชุมวิทยาคม คัพ ” ครั้งที่ 19 ประจำปี 2558
โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ร่วมกับ ร้านยุวดีพาณิชย์ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ดำเนินการจัดการแข่งขัน FUTSAL “ ยุวดีพาณิชย์ – กุดชุมวิทยาคม คัพ ” ครั้งที่ 19 ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 3 - 19 ธันวาคม 2558 ณ สนามกีฬาโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม และ สนามกีฬาเอนกประสงค์ข้างศาลเจ้าพ่อหลักเมือง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โรงเรียนจึงแจ้งประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือจากท่าน ส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน พร้อมรายละเอียดการแข่งขันที่แนบมาพร้อมนี้ ดาว์นโหลดรายอะเอียด
ข่าวประกาศวันที่ 29 ต.ค. 58 โดย Admin = schoolkc.ac.th

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตามที่กลุ่มงานบริหารวิชาการ ได้ประกาศผลการเรียนรายภาคเรียนที่ 1/2558 และงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดทำสารสนเทศ OnLine ในการตรวจสอบผลการเรียน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง การใช้งานหมายเลขประจำดัวนักเรียน "12345" ,รหัสผ่าน..วันเดือนปีเกิด"31/01/2540" เชิญคลิกดูผลการเรียนครับ
ข่าวประกาศวันที่ 15 ต.ค. 58 โดย Admin = schoolkc.ac.th

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกุดชุมวิทยาคม สำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำระบบ Authent!cation เชิญกรอกข้อมูลได้เลยครับ
ข่าวประกาศวันที่ 9 ก.ย. 58 โดย Admin = schoolkc.ac.th

รายละเอียดนักเรียนรายบุคคล(SMS)
ครูที่ปรึกษากรอกรายละเอียดนักเรียนรายบุคคล(SMS) ส่งไฟล์ คืน ที่งานวิชาการ หรือ khwanta81@gmail.com โดยมีรายละเอียด ดังนี้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ข่าวประกาศวันที่ 6 ก.ย. 58 โดย Admin = schoolkc.ac.th

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกให้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอก บรรณารักษ์
บัดนี้คณะกรรมการได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน คือ 1. นายกีรติ คชอาจ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ข่าวประกาศวันที่ 13 ส.ค. 58 โดย Admin = schoolkc.ac.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต่ำแหน่ง วิชาเอกบรรณารักษณ์
ประกาศโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต่ำแหน่ง วิชาเอกบรรณารักษณ์ ตามที่โรงเรียนกุดชุมวิทยาคมได้ประกาศสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต่ำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอก บรรณารักษณ์ บัดนี้การสมัครสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ข่าวประกาศวันที่ 10 ส.ค. 58 โดย Admin = schoolkc.ac.th

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมงานวันอาเซียน ปี ๒๕๕๘ “เปิดประตูสู่อาเซียน ปี ๒๕๕๘” ระหว่างวันที่ ๖-๗ สิงหาคม ๒๕๕๘
รายละเอียด ดังนี้
ข่าวประกาศวันที่ 3 ส.ค. 58 โดย Admin = schoolkc.ac.th

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างวิชาเอกบรรณารักษณ์
ด้วยโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างวิชาเอกบรรณารักษณ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
รับสมัคร 4 สิงหาคม 2558 ถึง 10 สิงหาคม 2558 ประกาศรายชื่อ 11 สิงหาคม 2558 สอบ 14 สิงหาคม 2558 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ข่าวประกาศวันที่ 3 ส.ค. 58 โดย Admin = schoolkc.ac.th

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
จัดกิจกรรมวันภาษาไทยภายใต้ชื่องาน "ภาษาไทยก้าวไกลสู่อาเชียน เรียน เขียน อ่าน สืบสานความเป็นไทย
ในวันพุธที่ 29 กรกฏาคม 2558 เวลา 8.30 - 15.30 น. (รายการแสดงของนักเรียนมากมาย) ณ หอประชุมจามจุรี
ข่าวประกาศวันที่ 26 ก.ค. 58 โดย Admin = schoolkc.ac.th

ประชาสัมพันธ์นักเรียนหยุดเรียน ระหว่างวันที่ 24 - 25 กรกฏาคม พ.ศ. 2558
คณะครูโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนพิมายวิทยา อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
จึงประกาศหยุดเรียน 1 วัน คือวันศุกร์ที่ 24 กรกฏาคม 2558
ข่าวประกาศวันที่ 23 ก.ค. 58 โดย Admin = schoolkc.ac.th

กำหนดการสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 20 - 23 กรกฏาคม พ.ศ. 2558
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สอบวันจันทร์ที่ 20 กรกฏาคม และวันพุธที่ 22 กรกฏาคม พ.ศ. 2558
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สอบวันอังคารที่ 21 กรกฏาคม และวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฏาคม พ.ศ. 2558
ข่าวประกาศวันที่ 15 ก.ค. 58 โดย Admin = schoolkc.ac.th

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม เป็นสถานที่จัดนิทศการ อาเซียน ในวันพุธที่ 29 กรกฏาคม พ.ศ. 2558
โดยมีโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดยโสธร ทุกโรงเรียนมาจัดนิทัศการ
ข่าวประกาศวันที่ 14 ก.ค. 58 โดย Admin = schoolkc.ac.th

มะลิ เป็นไม้ดอกสีขาวที่มีกลิ่นหอม สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง เช่น เก็บดอกมาร้อยเป็นพวงมาลัย ทำเป็นดอกไม้แห้ง หรือนำมาสกัดทำน้ำมันหอมระเหย
ข่าวประกาศวันที่ 13 ก.ค. 58 โดย Admin = schoolkc.ac.th