ประกาศผลการเรียนรายภาค ของโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม
ผ่านเว็บในระบบ Semester57R2 คลิกตรงนี้ นะครับ ตัวอย่างระหัสผ่าน 10/03/2539

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ระบดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คลิกตรงนี้ นะครับ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ระบดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คลิกตรงนี้ นะครับ


นักเรียนเปิดเรียนกุดชุมวิทยาคม เปิดภาคเรียนวันที่ 15 พฤษภาคม 2558
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
++++++! รายละเอียด !+++++ความเร็วเน็ต CAT TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED. !+++++เข้าสุ่ WebSite โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม   ระบบบริหารสถานศึกษา   ระบบการเรียนการสอนออนไลน์