ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
จัดกิจกรรมวันภาษาไทยภายใต้ชื่องาน "ภาษาไทยก้าวไกลสู่อาเชียน เรียน เขียน อ่าน สืบสานความเป็นไทย
ในวันพุธที่ 29 กรกฏาคม 2558 เวลา 8.30 - 15.30 น. (รายการแสดงของนักเรียนมากมาย) ณ หอประชุมจามจุรี
ข่าวประกาศวันที่ 26 ก.ค. 58 โดย Admin = schoolkc.ac.th

ประชาสัมพันธ์นักเรียนหยุดเรียน ระหว่างวันที่ 24 - 25 กรกฏาคม พ.ศ. 2558
คณะครูโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนพิมายวิทยา อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
จึงประกาศหยุดเรียน 1 วัน คือวันศุกร์ที่ 24 กรกฏาคม 2558
ข่าวประกาศวันที่ 23 ก.ค. 58 โดย Admin = schoolkc.ac.th

กำหนดการสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 20 - 23 กรกฏาคม พ.ศ. 2558
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สอบวันจันทร์ที่ 20 กรกฏาคม และวันพุธที่ 22 กรกฏาคม พ.ศ. 2558
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สอบวันอังคารที่ 21 กรกฏาคม และวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฏาคม พ.ศ. 2558
ข่าวประกาศวันที่ 15 ก.ค. 58 โดย Admin = schoolkc.ac.th

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม เป็นสถานที่จัดนิทศการ อาเซียน ในวันพุธที่ 29 กรกฏาคม พ.ศ. 2558
โดยมีโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดยโสธร ทุกโรงเรียนมาจัดนิทัศการ
ข่าวประกาศวันที่ 14 ก.ค. 58 โดย Admin = schoolkc.ac.th

มะลิ เป็นไม้ดอกสีขาวที่มีกลิ่นหอม สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง เช่น เก็บดอกมาร้อยเป็นพวงมาลัย ทำเป็นดอกไม้แห้ง หรือนำมาสกัดทำน้ำมันหอมระเหย
ข่าวประกาศวันที่ 13 ก.ค. 58 โดย Admin = schoolkc.ac.th